GİBTÜ de Ben

Birim Adı
Alt Birim
Görev
İslami İlimler Fakültesi
Fakülte Kurulu
Üye
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi
İslami İlimler Fakültesi
Fakülte Yönetim Kurulu
Üye
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Akademik
Dr. Öğr. Üyesi
Kurul Adı
Unvan
Kalite Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi