GİBTÜ de Ben

Birim Adı
Alt Birim
Görev
İslami İlimler Fakültesi
Dekanlık
Dekan V.
İslami İlimler Fakültesi
Fakülte Kurulu
Prof. Dr.
İslami İlimler Fakültesi
Fakülte Yönetim Kurulu
Başkan
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Tefsir Ana Bilim Dalı
Prof. Dr.
Kurul Adı
Unvan
Senato
Dekan V.
Senato
Rektör
Yönetim Kurulu
Dekan V.
Yönetim Kurulu
Rektör