GİBTÜ de Ben

Birim Adı
Alt Birim
Görev
İslami İlimler Fakültesi
Fakülte Yönetim Kurulu
Başkan
İslami İlimler Fakültesi
Dekanlık
Dekan V.
İslami İlimler Fakültesi
Fakülte Kurulu
Başkan
Rektörlük
Yönetim
Rektör
Kurul Adı
Unvan
Kalite Kurulu
Rektör