GİBTÜ de Ben

Birim Adı
Alt Birim
Görev
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
Şube Müdürü