Çalıştığım Kurumlar

Kurum Adı
Görev
Tarih
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Arş. Gör.
01.10.2003 - 01.10.2010
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğretim Görevlisi
01.10.2010 - 01.10.2019