Eğitim Bilgilerim

Çukurova Üni. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Abd. 2006 - 2010