GİBTÜ de Ben

Birim Adı
Alt Birim
Görev
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yönetim Kurulu
Üye
Tıp Fakültesi
Akademik
Dr. Öğr. Üyesi
Kurul Adı
Unvan
Kalite Kurulu
Öğretim Üyesi