GİBTÜ de Ben

Birim Adı
Alt Birim
Görev
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İdari Yönetim
Meslek Yüksekokul Müdürü
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yönetim Kurulu
Başkan
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yüksekokul Kurulu
Başkan
Tıp Fakültesi
Akademik
Dr. Öğr. Üyesi
Kurul Adı
Unvan
Kalite Kurulu
Müdür