Eğitim Bilgilerim

Midyat Lisesi 1988 - 1991
Uludağ Universitesi Veteriner Fakultesi 1991 - 1996
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilidalı 2007 - 2012
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilimdalı 2021 - 0