Çalıştığım Kurumlar

Kurum Adı
Görev
Tarih
Batman Üniversitesi
Araştırma Görevlisi
01.01.2010 - 01.01.2012
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Öğretim Görevlisi
01.01.2012 - 01.01.2019
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Doktor Öğretim Üyesi
01.01.2020 -