GİBTÜ de Ben

Birim Adı
Alt Birim
Görev
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Daire Başkanlığı
Daire Başkanı
Kurul Adı
Unvan
Kalite Kurulu
Daire Başkanı