GİBTÜ de Ben

Birim Adı
Alt Birim
Görev
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Yönetim
Bölüm Başkanı
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Akademik
Dr. Öğr. Üyesi
İslami İlimler Fakültesi
Fakülte Kurulu
Bölüm Başkanı
İslami İlimler Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Bölüm Başkanı
Kurul Adı
Unvan
Kalite Kurulu
Öğretim Üyesi