GİBTÜ de Ben

Birim Adı
Alt Birim
Görev
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
Öğr. Gör.
Kurul Adı
Unvan
Kalite Kurulu
Öğr. Gör.