Bildirilerim

Yakın Dönem Şark Alimleri-ı Adnan Akalın 25.11.2022 - 25.11.2022
Bilimsel
Sempozyum
Uluslararası
Yayınlanmış
11. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-11 Adnan Akalın 19.11.2020 - 22.11.2020
Bilimsel
Sempozyum
Uluslararası
Al Farabı 8. International Conference On Social Sciences Adnan Akalın 21.07.2020 - 22.07.2020
Araştırmacı
Bilimsel
Sempozyum
Uluslararası