GİBTÜ de Ben

Birim Adı
Alt Birim
Görev
İslami İlimler Fakültesi
Fakülte Yönetim Kurulu
Üye
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Enstitü Kurulu Üyeleri
Enstitü Müdürü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Enstitü Müdürü
Enstitü Müdürü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Enstitü Yönetim Kurulu Üyeleri
Başkan
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
İslam Hukuku Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi
Kurul Adı
Unvan
Kalite Komisyonu
Enstitü Müdürü
Senato
Enstitü Müdürü