Çalıştığım Kurumlar

Kurum Adı
Görev
Tarih
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji-embriyoloji Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi
-
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji-embriyoloji Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi Dr.
-