GİBTÜ de Ben

Birim Adı
Alt Birim
Görev
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Akademik
Dr. Öğr. Üyesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Enstitü Müdür Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yönetim Kurulu
Üye
Tıp Fakültesi
Akademik
Dr. Öğr. Üyesi
Kurul Adı
Unvan
Kalite Kurulu
Müdür Yardımcısı